EU tukee kansainvälistä asevientikieltoa Myanmariin joukkosurman jälkeen