Belgiassa tuomioistuin keskeytti kulttuuritiloja koskeneen koronasulun