Perustuslakivaliokunta linjasi: koulujen juhlia voidaan jatkossakin järjestää kirkossa