Nasa julkisti 10 uutta astronauttikoulutettavaansa – joukossa neljä naista