Teknologiateollisuudessa työskentelevät työntekijät sekä toimihenkilöt julistavat sopimusaloja koskevan ylityökiellon