Selvityksen mukaan asenteet mielenterveysongelmia kohtaan ovat kohentuneet – yhä useampi mielenterveysongelmista kärsivä kertoo kuitenkin ihmisten välttelevän heitä