Isät käyttivät viime vuonna keskimäärin kaksi kolmasosaa isyysvapaistaan – eniten vapaata pitivät ahvenanmaalaiset