Sikiöaikana alkoholille altistuneet jäävät usein ilman tarvitsemaansa tukea