Tukholma kärvistelee kätilökriisin keskellä – kymmenet kätilöt ovat irtisanoutuneet huonojen työolojen vuoksi