Suomen sähköntuotannosta yli puolet tuli viime vuonna uusiutuvista energianlähteistä