Kansaneläkettä, peruspäivärahaa ja kotihoidon tukea korotetaan 2,1 prosenttia