Finanssivalvonta antaa vakuutusyhtiöille jälleen vapaat kädet osingonjakoon