Tokioon iski voimakas maanjäristys - vauriot näyttävät jääneen vähäisiksi