Näissä monille tutuissa sairauksissa piilee merkittävä dementiariski – pahimmillaan riski kasvaa jopa 60 prosenttia