THL: Koronakriisi heikensi etenkin naisten työllisyyttä