Eläinsuojeluilmoitusten määrä lisääntyi keväällä – eläimiin kohdistuvaa arkista kaltoinkohtelua ei usein tunnisteta väkivallaksi