Suomi lähetti EU:lle täydentävän vastineen Sanoman Yle-kanteluun