Finanssivalvonta: Suomen finanssisektori on pysynyt vakavaraisena