Aina käsillä oleva verkkokauppa voi herättää shoppailuaddiktion – itse ilmiö on kuitenkin internetiä vanhempi