Tapahtumateollisuus: Tapahtuma-alan patoutunut kysyntä on purkautumassa – alaa kalvaa työvoimapula