Tela: Suomalaisten työeläkevarat kasvoivat kahdeksalla miljardilla huhti–kesäkuussa