Suurten afgaanipakolaismäärien saapuminen Eurooppaan on monen mutkan takana