Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt erottaa "kapinapappi" Kai Sadinmaan virastaan