Suomalaiselle hyvä hinta-laatusuhde on tärkein valintakriteeri ruokakaupassa – nuorille aikuisille helppous ja ruoasta saatava mielihyvä on muita ikäryhmiä tärkeämpää