Teknologiateollisuudessa yleissitova työehtosopimus voi jäädä toteutumatta joillain sopimusaloista – alan yritykset voivat jatkossa valita, sopivatko työehdoista valtakunnallisesti vai yrityskohtaisesti.