Kaksivuotinen esikoulu voisi tutkijan mukaan vähentää esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten ja vähävaraisten perheiden lasten eriarvoisuutta