Myanmarissa sotilasjuntta ilmoitti jatkavansa vallassa vielä kaksi vuotta