Suomen bruttokansantuote laski 2,9 prosenttia viime vuonna