Vedyntuotantoa varten pilottilaitos Kokkolaan – tavoitteena käynnistää laajamittainen tuotanto parin vuoden kuluessa