Oikeuskansleri: Marin ja Tuppurainen eivät rikkoneet lakia elpymispaketissa – Pöystin mukaan keskeistä arvioinnissa oli, onko eduskunnalle annettu mahdollisuus ilmaista ja vaikuttaa Suomen neuvottelukantoihin