Yo-kokeista tehdään nyt oikaisupyyntöjä eri tavalla kuin ennen – pyyntöjen määrän kasvu on pysähtynyt