Varustamot ryhtyvät ottamaan laivamatkustajia kyytiin myös rokotustodistuksella