Nettotulot putoavat keskimäärin viidenneksen töistä eläkkeelle siirryttäessä – pienemmät verot vaimentavat laskua