Kasvihuonepäästöt laskivat lähes kymmenyksellä viime vuonna, hiilinielu paisui