Karkasiko koronavirus sittenkin laboratoriosta? – New York Times: tutkijaryhmän mukaan vaihtoehtoa ei voida sulkea pois