Saamelaiskäräjät tyytyväinen esitykseen itsehallinnon edistämisestä