MT: Maatalousyrittäjien stressi on vähentynyt ja työn ilo lisääntynyt – eniten psyykkisiä oireita raportoivat eläintilalliset