Rokotusten alueellinen painotus ei ala vielä – Yksi alue kuitenkin ylittää vaadittavan rajan