Valtioneuvoston kanslia jatkaa koronaviestinnän yhteensovittamista myös normaalioloissa