Muinaisuuden tutkimus sai käyttöönsä uusia menetelmiä