Alle 10-vuotias pyöräilijä loukkaantui suojatieturmassa Porvoossa