Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu asettaa perheet eri asemaan – osa saa hoitopäivän jopa puolet halvemmalla

Kokeiluun osallistuvat saavat etuja myös kotihoidontuen suhteen. Perustuslakivaliokunta katsoo, että koeasetelma on hyväksyttävä syy poiketa yhdenvertaisuudesta.

Hermanni Satusaari, 4, osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, jos hänet siihen valitaan. Äiti Niina Satusaari uskoo kokeilun hyödyttävän mukana olevia lapsia monella tavalla. Marko Kauko

Lue juttu oman lehtesi verkkopalvelusta