Metsähallitus keskeytti hakkuut Evon retkeilyalueella – ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan aiheesta käytiin keskusteluja Metsähallituksen ja ohjaavien ministeriöiden kesken

Lue juttu oman lehtesi verkkopalvelusta