Monessa pienessä kaupungissa ei ole enää kirjakauppaa – hiljenevät keskustat, oppivelvollisuusiän nosto ja uudet lukemisen tavat sulkevat liikkeitä