Työryhmä ei tehnyt esitystä työttömyysturvan enimmäiskeston porrastamisesta, koska ei saavuttanut riittävää yksimielisyyttä

Ehdotuksen mukaan päivärahan edellytyksenä oleva työssäoloehto täyttyisi, jos henkilöllä on ollut tuloja vähintään 844 euroa kuukaudessa kuuden kuukauden ajan. RITVA SILTALAHTI / LEHTIKUVA

Lue juttu oman lehtesi verkkopalvelusta