THL: Verisuonitukoksia ei ole havaittu Suomessa rokottamisen jälkeen tavallista enempää