THL:n selvitys: Naapureiden ja tieliikenteen melu häiritsevät unta ja oleilua yleisimmin

Vastaajista 4,8 prosenttia koki tieliikennemelun arjessaan hyvin häiritseväksi, ja lähes yhtä moni, 4,5 prosenttia, sanoi näin lähinaapureiden aiheuttamasta melusta. -KOIVISTO ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Lue juttu oman lehtesi verkkopalvelusta