Naiset tekevät selvästi miehiä enemmän osa-aikatyötä – eniten osa-aikatyötä tehdään kaupan alalla sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suomessa tuli vuoden 2020 alusta voimaan työaikalaki, joka mahdollistaa sen, että jos työntekijä haluaa sosiaalisista tai terveydellisistä syistä johtuen tehdä kokoaikatyön sijaan osa-aikatyötä, on työnantajan pyrittävä järjestämään työt näin. VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Lue juttu oman lehtesi verkkopalvelusta