Perustuslakivaliokunta: Ravintoloiden sulkemiselle ei perustuslaista johtuvaa estettä