Työryhmä kehottaa lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia talouskasvun parantamiseksi – Suomi jäljessä verrokkimaista